Chỉnh sửa gen chính xác được sử dụng để tăng năng suất cải dầu

Ba đặc điểm mới của cải dầu, có thể làm tăng năng suất cây trồng và giảm tác động bất lợi đến môi trường, đã được phát triển bởi Cibus, một công ty công nghệ sinh học đã đi tiên phong trong việc chỉnh sửa gen chính xác cho nông nghiệp. Các đặc điểm mới liên quan đến vỡ vỏ, kháng Sclerotinia và kiểm soát cỏ dại.

Những đặc điểm mới chỉnh sửa chính xác bộ gen của cây cải dầu để giảm sự vỡ vỏ, theo hướng vỏ hạt cải chỉ được mở trước thu hoạch có thể làm giảm năng suất tới 40%; tạo khả năng kháng với Sclerotinia, bệnh mốc trắng, có thể làm giảm năng suất tới 50%; và tạo ra hệ thống kiểm soát cỏ dại cải tiến, vì sự cạnh tranh với cỏ dại về chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời có thể làm giảm năng suất cải dầu.

Greg Gocal, Tiến sĩ, Giám đốc khoa học và Phó chủ tịch điều hành của Cibus cho biết họ hiện đang nghiên cứu các đặc điểm quan trọng để cải thiện việc trồng lúa, ngô, lúa mì, đậu nành và khoai tây để giải quyết sự thiếu hiệu quả chính của cây trồng do bệnh, côn trùng và cỏ dại.

 Chi tiết tại Cibus press release.
Nguồn: http://www.isaaa.org/