Công nghệ đọc trình tự đoạn dài đã được áp dụng để tìm kiếm các gen cải thiện các đặc tính ở dưa hấu

Các nhà khoa học thuộc Học viện Khoa học Nông lâm nghiệp Bắc Kinh đã xem xét toàn diện bộ gen của 414 quả dưa hấu đại diện cho 7 loài, với mục tiêu tìm ra các gen sẽ giúp phát triển chất lượng quả tốt hơn và chống lại sâu bệnh, hạn hán và các bất lợi sinh học và phi sinh học khác.
 
Theo bài báo đăng trên tạp chí Nature Genetic, các nhà nghiên cứu đã phát triển một phiên bản nâng cao của bộ gen tham chiếu, được các nhà khoa học và nhà tạo giống sử dụng để tìm kiếm các phiên bản gen mới và thú vị từ các mẫu của họ. Bộ gen tham chiếu dưa hấu đầu tiên được công bố năm 2013 đã được tạo ra bằng cách sử dụng các công nghệ giải trình tự đoạn đọc ngắn. Trong nghiên cứu mới nhất, công nghệ giải trình tự đoạn đọc dài đã được sử dụng để phát triển một bộ gen tham chiếu chất lượng tốt hơn cho dưa hấu.
 
Kết quả cho thấy dưa hấu trồng ngày nay đã được thuần hóa bởi chọn giống, loại bỏ đặc điểm hơi đắng đồng thời tăng cường độ ngọt, kích thước quả và màu sắc thịt quả. Các giống dưa hấu hiện đại đã được cải thiện hơn nữa trong vài trăm năm qua thông qua việc cải thiện vị ngọt, hương vị và độ giòn. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra một phần của bộ gen dưa hấu có thể được thay đổi để cải thiện liên tục chất lượng quả, chẳng hạn như làm cho chúng to hơn, ngọt hơn và giòn hơn.
 
 
Tham khảo chi tiết bài báo tại Nature Genetics
Nguồn:  http://www.isaaa.org