Các nhà khoa học làm tăng gấp đôi năng suất lúa miến tới 200%


Hình ảnh bên trái cho thấy các hạt của cây lúa miến bình thường, hình ảnh bên phải mô tả số lượng hạt tăng gấp đôi trong các biến dị di truyền. Nguồn ảnh: Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (CSHL) và Tổ chức Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA ARS) đã tăng gấp đôi lượng hạt mà một cây lúa miến có thể mang lại. Dẫn đầu bởi Tiến sĩ Doreen Ware, CSHL và nhà khoa học nghiên cứu tại USDA và đồng nghiệp Tiến sĩ Zhanguo Xin, nhóm nghiên cứu đã xác định các biến dị di truyền mới trong gen MSD2 của lúa miến, tăng năng suất lên 200 phần trăm.

MSD2 thuộc dòng gen giúp tăng khả năng sinh sản của hoa bằng cách giảm lượng axit jasmonic, một loại hormone kiểm soát sự phát triển của hạt và hoa. Nó được quy định bởi MSD1, một gen được phát hiện bởi nhóm của Tiến sĩ Ware vào năm 2018. Nghiên cứu của họ cho thấy rằng thao tác di truyền một trong hai gen làm tăng sản lượng hạt và hoa.

Lúa miến là một trong những nguồn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học quan trọng nhất của thế giới. Nó được coi là một loại cây trồng để nghiên cứu vì nó có khả năng chịu hạn tốt với điều kiện khô hạn, nóng và muối cao.

Chi tiết tại CSHL Newsstand.
Nguồn: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter