Cây biến đổi gen xảy ra ở quy mô lớn

Chuyển gen ngang gây ra bởi Agrobacterium đã được tìm thấy xảy ra ở 39 loài hai lá mầm. Những phát hiện này chứng minh rằng thực vật biến đổi gen xảy ra trong tự nhiên ở quy mô lớn không mong muốn. Kết quả được công bố trên tạp chí Sinh học phân tử thực vật.

Chuyển gen thông qua Agrobacterium gây ra sự hình thành của các khối u hoặc rễ có lông, do sự biểu hiện của gen chuyển DNA (T-DNA). Khi các tế bào chuyển gen được tái sinh tự nhiên, các thể chuyển gen mang T-DNA tế bào (cT-DNA) được phát triển. Kiểu chuyển gen ngang này có thể góp phần vào sự tiến hóa của thực vật. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào để đưa ra những khái quát về vai trò của vi khuẩn đối với sự tiến hóa của thực vật. Do đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học bang St. Petersburg ở Nga và Viện nghiên cứu sinh học Moléculaire des Plantes ở Pháp đã tiến hành một nghiên cứu để tìm kiếm các gen giống T-DNA trong bộ gen của thực vật một lá mầm và hai lá mầm. Họ phát hiện ra rằng cT-DNA đã được tìm thấy ở 23 trên tổng số 275 thực vật hai lá mầm, bao gồm những loài thuộc chi Eutrema, Arachis, Nissolia, Quillaja, Euphorbia, Parasponia, Trema, Humulus, Psidium, Eugenia, Juglans, Azadir Vaccinium, Camellia và Cuscuta. Dữ liệu phiên mã của 256 loài hai lá mầm cho thấy 16 loài nữa là các loài chuyển gen tự nhiên. Đối với các thực vật một lá mầm, trình tự giống như T-DNA cũng được tìm thấy trong khoai lang và chuối.

Các biến đổi gen tự nhiên được xác định có thể giúp nghiên cứu trong tương lai về chức năng của các gen có nguồn gốc từ Agrobacterium trong quá trình tiến hóa thực vật.

Đọc bài báo nghiên cứu trong tạp chí Plant Molecular Biology.