Khoai tây GM đầu tiên của Argentina được thương mại hóa vào năm 2020


Ảnh nguồn 
isaaa.org

Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia (CONICET) đã bắt đầu đăng ký giống khoai tây công nghệ sinh học đầu tiên ở Argentina cho Viện Giống quốc gia. CONICET, hợp tác với Sidus, đã phát triển khoai tây công nghệ sinh học có khả năng kháng vi-rút Y gọi là SPT TICAR. Giống khoai tây công nghệ sinh học mới này dự kiến sẽ cung cấp cho nông dân khoai tây tiết kiệm 10% chi phí, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và cải thiện khả năng cạnh tranh chung trong chuỗi giá trị.

Virus khoai tây Y là một trở ngại phổ biến của nông dân trồng khoai tây ở tất cả các vùng sản xuất trên cả nước. Phát triển khoai tây công nghệ sinh học TICAR bắt đầu từ 20 năm trước. Các nhà phát triển hiện đang làm việc trên các giống khoai tây có khả năng chịu hạn và các đặc điểm kháng vi rút khác. Khoai tây TICAR dự kiến sẽ có sẵn trên thị trường ở Argentina vào năm 2020.

Đọc bài viết gốc từ eFarm News Argentina.