Công cụ genomic quy mô lớn để cải thiện lúa mì


Ảnh nguồn: isaaa.org
Cải thiện lúa mì bằng các công cụ genomic là rất quan trọng trong việc đẩy nhanh sự phát triển của các giống có tính trạng cải tiến. Do đó, Carlos Guzman từ Trung tâm cải tiến lúa mỳ và ngô quốc tế (CIMMYT) và các chuyên gia di truyền học khác đã sử dụng genom quy mô lớn và xem xét tính hợp lệ của lựa chọn gen để cải thiện lúa mì với ít hơn các công việc đồng ruộng và công việc phòng thí nghiệm. Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí Di truyền.

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo khả năng dự đoán bộ gen của 35 đặc điểm chính và chứng minh tiềm năng lựa chọn bộ gen cho chất lượng sử dụng lúa mì. Họ cũng thực hiện một nghiên cứu kết hợp trên toàn bộ bộ gen lớn dẫn đến việc xác định một số tổ hợp chỉ thị- đặc tính quan trọng đối với 50 đặc điểm được đánh giá ở Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ. Ngoài ra, họ đã phát triển bản đồ kiểu hình lúa mì tham chiếu, khám phá tần số alen theo thời gian và xác định chỉ thị cho 44.624 dòng lúa mì với tổ hợp chỉ thị- đặc tính, với hơn 7.6 triệu điểm dữ liệu.

Kết quả của nghiên cứu cung cấp một nguồn dữ liệu quý giá cho bộ sưu tập lúa mì để cải thiện năng suất và khả năng phục hồi sau stress.

Đọc bài viết gốc trong Nature Genetics.

Nguồn: isaaa.org
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=10/23/2019