NAL8 đóng góp cho sự phát triển của lá và bông lúa


Ảnh nguồn 
isaaa.org

Các nhà nghiên cứu đã xác định một phức hợp protein đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình phát triển, bao gồm sự phát triển của chiều rộng lá bình thường và số lượng bông ở giai đoạn sinh sản ở cây lúa. Các chức năng đã được xác nhận trong các cây chuyển gen sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9, hệ thống làm bất hoạt gen RNAi và hệ thống biểu hiện quá mức. Kết quả được công bố trên BMC Plant Biology.

Hình thái lá và số lượng bông là hai đặc điểm quan trọng liên quan đến năng suất hạt. Sự hiểu biết về các cơ chế phân tử điều khiển hai đặc tính này sẽ rất quan trọng trong việc cải tiến các cây trồng ngũ cốc. Các nhà nghiên cứu của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc đã xác định một tiểu đơn vị ức chế 2α phức tạp, NAL8, góp phần vào nhiều quá trình phát triển và cần thiết cho chiều rộng lá phát triển bình thường và số lượng bông ở giai đoạn sinh sản ở cây lúa. Sử dụng CRISPR-Cas9, RNAi và các hệ thống biểu hiện quá mức, họ thấy rằng đột biến của NAL8 gây ra sự giảm phân chia tế bào. Nồng độ auxin trong các đột biến nal8 cao hơn mức kiểm soát, trong khi nồng độ cytokinin thấp hơn. Các phân tích sâu hơn cho thấy NAL8 có liên quan đến một số con đường truyền tín hiệu hormone cũng như quang hợp ở lục lạp và hô hấp ở ty thể.

Dựa trên các kết quả của nghiên cứu, người ta đã kết luận rằng NAL8 hoạt động như một phân tử chaperone trong việc kiểm soát hình thái lá cây và số lượng bông.

 
Chi tiết tham khảo tại BMC Plant Biology