14% thực phẩm toàn cầu bị vứt bỏ, báo cáo của FAO


Ảnh nguồn http://www.isaaa.org

Khoảng 14 phần trăm thực phẩm toàn cầu bị lãng phí sau khi thu hoạch và trước khi đạt đến mức bán lẻ, bao gồm thông qua các hoạt động tại trang trại, lưu trữ và vận chuyển. Đây là báo cáo quốc gia về Thực phẩm và Nông nghiệp do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) công bố.

FAO đã theo dõi bao nhiêu, ở đâu và tại sao thực phẩm bị mất ở các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Những phát hiện này sẽ giúp xác định các điểm mất mát nghiêm trọng trên toàn chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực. Kết quả cho thấy thu hoạch là điểm mất mát quan trọng nhất được xác định cho tất cả các loại thực phẩm. Nó cũng được báo cáo rằng tổn thất và chất thải thường cao hơn đối với trái cây và rau quả so với ngũ cốc và có ở tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng, ngoại trừ tổn thất tại trang trại và những người trong quá trình vận chuyển ở Đông và Đông Nam Á. Đối với các nước thu nhập thấp, nguyên nhân gây ra tổn thất lớn trong chuỗi cung ứng rau quả là cơ sở hạ tầng kém, đặc biệt là các cơ sở lưu trữ. Đối với các nước thu nhập cao, tổn thất xảy ra khi có sự cố kỹ thuật, quản lý nhiệt độ kém trong các cơ sở lưu trữ, độ ẩm hoặc quá nhiệt.

FAO kêu gọi sự hiểu biết của người tiêu dùng và nhà sản xuất về vấn đề này và hành động về cách giảm tổn thất thực phẩm hiệu quả trên toàn cầu.

Truy cập báo cáo tại FAO