CRISPR-Cas9 tiết lộ vai trò của OsPLDα1 trong sinh tổng hợp axit phytic trong hạt gạo


Ảnh nguồn isaaa.org

 
 
Các hợp chất chứa phốt pho như phospholipids và axit phytic rất quan trọng trong gạo. Axit phytic là một chất chống độc chính, làm giảm giá trị sinh học của các vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho người và động vật. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học thực phẩm nông nghiệp, các nhà nghiên cứu đã sử dụng CRISPR-Cas9 để nghiên cứu sự tương tác giữa phospholipids và axit phytic trong hạt gạo.

Các đột biến của gen phospholipase D (OsPLDα1) được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-Cas9 và sau đó họ đã phân tích tác dụng đột biến của axit phytic trong hạt gạo. Phương thức chuyển hóa của hai đột biến ospldα1 cho thấy sự suy giảm trong sản xuất axit photphatidic và sự tích lũy thấp hơn của cytidine diphosphate diacylglycerol và phosphatidylinositol. Việc giảm hàm lượng axit phytic cũng đã được quan sát, cùng với sự thay đổi biểu hiện của các gen chính trong quá trình sinh tổng hợp axit phytic.

Kết quả chỉ ra rằng OsPLDα1 không chỉ đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa phospholipid mà còn liên quan đến sản xuất axit phytic, có lẽ là thông qua con đường phụ thuộc lipid, liên quan đến một con đường mới có thể để điều chỉnh sinh tổng hợp axit phytic trong lúa.

Chi tiết tham khảo Journal of Agricultural and Food Chemistry.