Các nhà nghiên cứu giải mã bộ gen hoàn chỉnh của tác nhân gây bệnh gỉ sắt ở đậu tương

Ảnh nguồn isaaa.org
 
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ 11 tổ chức nghiên cứu đã lắp ráp thành công trình tự bộ gen hoàn chỉnh của tác nhân gây bệnh rỉ sắt đậu tương châu Á. Bộ dữ liệu mới bao gồm trình tự bộ gen của ba isolate (K8108, MG2006 & PPUFV02), trong đó một bộ đã được lắp ráp ở chi tiết mức độ nhiễm sắc thể (PPUFV02). Hai trong số các chủng phân lập là mẫu từ Brazil, nước sản xuất đậu nành lớn nhất thế giới và trong đó rỉ sắt đậu tương là một vấn đề lớn đối với nông dân.

Bước đột phá đánh dấu một bước quan trọng trong việc giải quyết mối đe dọa của loài nấm Phakopsora pachyrhizi phức tạp về di truyền và là một trong những visinh vật bộ gen lớn nhất trong tất cả các tác nhân gây bệnh thực vật. Bộ gen phức tạp của P. pachyrhizi lớn hơn bộ gen nấm men 60 lần, bao gồm 93% các yếu tố lặp đi lặp lại và có hai nhân. Điều này đã trì hoãn tiến trình giải trình tự và yêu cầu các công nghệ tiên tiến để hoàn thành nhiệm vụ. Hiệp hội cũng đã tạo ra một bản đồ phiên mã của tất cả các cấu trúc nấm và giai đoạn lây nhiễm của tác nhân gây bệnh.

Xem chi tiết tại The Sainsbury Laboratory