Argentina phê chuẩn cây trồng GM thứ 60

Ảnh nguồn  Agrovoz
Tổ chức Secretaria de Alimentos y Bioeconomía của Argentina đã phê chuẩn một loại ngô biến đổi gen (GM) để trồng thương mại. Cây trồng này đã vượt qua các đánh giá nghiêm ngặt được đặt ra bởi các cơ quan quốc gia về công nghệ sinh học nông nghiệp và an toàn thực phẩm, Comision Nacional Asesora de Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) và Servermo Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) và Bộ Nông nghiệp.

Ngô GM mới được phê chuẩn có khả năng kháng côn trùng và kháng thuốc diệt cỏ đã được phát triển bởi Monsanto và là giống GM thứ 60 được phê duyệt để trồng thương mại ở Argentina kể từ năm 1996, theo CONABIA. Nghị quyết 103/2019 của Bộ phát hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 nói rằng Bộ trưởng cho phép thương mại hóa hạt giống, các sản phẩm và sản phẩm phụ có nguồn gốc từ nó, từ các sự kiện ngô MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON-Ø6Ø3-6 (OECD), các tổ hợp trung gian và của tất cả các thế hệ con có nguồn gốc từ quá trình lai giữa vật liệu này với bất kỳ loại ngô nào không biến đổi gen
.
Nguồn: Agrovoz