Chỉnh sửa hệ gen cây trồng bằng hệ thống CRISPR-Cas9 dựa trên BiP

biểuhiện của Cas9 và sgRNA (single guide RNA) theo những xu hướng trái ngược nhau. Kỹ thuật này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử, Trung Quốc và Đại học Dương Châu, Đại học Maryland.
Hệ thống CRISPR-Cas có thể được biểu hiện theo 3 cách đã được chứng minh trong thực vật: hệ thống “mixed dual promoter”, hệ thống “dual Pol II promoter”, và hệ thống “single transcript unit: STU”. Chiến lược mới, được báo cáo trong tạp chí Frontiers in Plant Science, được sử dụng để biểu hiện CRISPR-Cas9 trên cây lúa, trong đó BiP được sử dụng để biểu hiện Cas9 và sgRNA theo hướng ngược lại. Ban đầu, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hệ thống dựa trên promoter 35S mini và trên cây Arabidopsis, mang lại hiệu quả chỉnh sửa hệ gen 21-53% tại hai vị trí mục tiêu trong cây lúa chuyển gen T0. Sau đó, họ đã cải thiện hệ thống BiP bằng cách sử dụng BiP nội sinh ở lúa gạo (OsBiP1), dẫn đến khả năng biểu hiện cao hơn và hiệu quả chỉnh sửa hệ gen cao hơn (76-93%) trên cây lúa.

Các kết quả này đã cung cấp một bằng chứng nghiên cứu về ứng dụng BiP để biểu hiện 2 yếu tố chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 ở cây lúa.

Tham khảo nghiên cứu trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org