Hoa Kỳ, nhà sản xuất cây trồng công nghệ sinh học lớn nhất năm 2018 với sự ủng hộ quan trọng từ chính phủ

Hoa Kỳ vẫn là nhà sản xuất cây trồng công nghệ sinh học hàng đầu năm 2018, theo Báo cáo Thực trạng toàn cầu về cây trồng công nghệ sinh học / cây trồng biến đổi gen năm 2018 doTổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) phát hành. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với công nghệ sinh học và cam kết của các cơ quan chính phủ trong việc hiện đại hóa khung phối hợp để điều chỉnh các sản phẩm công nghệ sinh học phản ánh sự lãnh đạo của đất nước trong việc chấp nhận và công nhận cơ sở khoa học của công nghệ.
Tổng cộng có 75 triệu ha cây trồng biến đổi gen được trồng ở Mỹ, bao gồm đậu tương, ngô, bông, cải dầu, củ cải đường, cỏ linh lăng, đu đủ, bí, khoai tây và táo. Các loại cây trồng chính (đậu tương, ngô và bông) có tỷ lệ áp dụng trung bình là 93,3% trong năm 2018, cho thấy rằng sự gia tăng ở mức thấp được dự kiến ​​trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh các quy định dựa trên cơ sở khoa học của họ đối với công nghệ sinh học, Hoa Kỳ cũng dẫn đầu nhóm trong việc phát hiện, phát triển và thương mại hóa cây trồng biến đổi gen.
 
Tham khảo thêm trên ISAAA Brief 54 Executive Summary. Báo cáo đầy đủ trên ISAAA website.
Nguồn: www.isaaa.org