Chỉnh sửa hệ gen tạo ra lúa mì chịu mưa

  Các nhà nghiên cứu đã phát triển giống lúa mì chịu mưa bằng hệ thống CRISPR-Cas9. Bước đột phá này có thể giúp tạo ra bột mỳ có chất lượng tốt hơn. Nghiên cứu được công bố trên Cell Reports.
Nguồn: Đại học Okayama & Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia
Các nhà nghiên cứu từ Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia (NARO) và Đại học Okayama cho biết chỉnh sửa gen đã giúp họ phát triển giống lúa mì mới chỉ trong khoảng một năm. Sự phát triển như vậy thường mất khoảng 10 năm nếu sử dụng các kỹ thuật chọn giống thông thường.

Sử dụng CRISPR-Cas9 qua trung gian Agrobacterium, nhóm nghiên cứu đã phát triển các dòng lúa mì với gen Qsd1 làm rối loạn chức năng, điều chỉnh sự ngủ nghỉ hoặc nảy mầm của hạt. Tám sự kiện chuyển gen đã được tạo ra, và một đột biến cho thấy những đặc điểm đầy hứa hẹn, sau đó được lai với giống dại (Fielder) để tạo ra một đột biến không mang gen chuyển. Các cây được tưới nước trong một tuần và chỉ 20-30 phần trăm số cây nảy mầm, trong khi hầu hết các hạt lúa mì thông thường trong cùng điều kiện đều bị nảy mầm.

Các phát hiện cho thấy kỹ thuật này có thể được áp dụng như một mô hình để cải thiện các đặc tính ở lúa mì.

Tham khảo thêm nghiên cứu trong Cell Reports và The Asahi Shimbun.
Nguồn: www.isaaa.org