Quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen phụ thuộc vào cách phân loại

So sánh việc canh tác và tiêu thụ cây trồng biến đổi gen của mỗi quốc gia cho thấy sự khác biệt của phương pháp tiếp cận của mỗi quốc gia đối với công nghệ sinh học. Điều này cũng mở rộng đến các khung pháp lý khác nhau của mỗi nước đối với quy định về cây trồng biến đổi gen cũng như trong các quy định về ghi nhãn và cùng tồn tại. Những điểm này đã được nêu bật trong một chương của cuốn sách Quy định về chỉnh sửa bộ gen trong công nghệ sinh học thực vật.
Trong một chương, hiện trạng các quy định về thực vật được chỉnh sửa gen ở Argentina, Úc, Canada, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã được phân tích. Đã tìm ra sự khác biệt trong khung pháp lý phụ thuộc vào phân loại chính thống của cây trồng chỉnh sửa gen và các sản phẩm của chúng. Do đó, các sinh vật chỉnh sửa gen được đối xử khác nhau ở các quốc gia nói trên. Tuy nhiên, việc sửa đổi trong các quy định hiện đang được thực hiện tại các quốc gia được kiểm tra.

Tham khảo chương sách trên SpringerLink.
Nguồn: www.isaaa.org