BASF ra mắt đậu tương đa tính trạng kháng thuốc diệt cỏ

Đậu tương Credenz® với LibertyLink GT27, công nghệ hạt giống đậu tương đầu tiên mang đa tính trạng có khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ đã được BASF đưa ra. Theo BASF, hạt giống đậu tương mới với nền tảng tính trạng LibertyLink®GT27TM cho phép nông dân áp dụng thuốc diệt cỏ Liberty®, glyphosate và phê duyệt theo quy định, một phương thức diệt cỏ mới để kiểm soát cỏ dại xuất hiện sau đó.
Jody Wynia, Giám đốc sản phẩm của BASF cho biết: "Hệ thống Credenz® LibertyLink GT27 kết hợp tiềm năng năng suất tối đa từ di truyền học ưu tú của Credenz®, với các giải pháp kiểm soát cỏ dại hiệu quả nhất từ LibertyLink, giúp nông dân linh hoạt hơn trong việc quản lý cỏ dại".

Các thử nghiệm thực địa cho thấy các giống Credenz LibertyLink GT27 tăng năng suất trung bình từ 1,3-2,6 tạ/ha so với năng suất các giống đậu tương thương mại hàng đầu. "Với sự linh hoạt để sử dụng Liberty và glyphosate, người trồng có thể chọn chương trình kiểm soát cỏ dại xuất hiện sau phù hợp với nhu cầu trong mùa của mình", Wynia nói thêm.

Tham khảo thêm trên AgDaily và BASF.
Nguồn: www.isaaa.org