Báo cáo ISAAA: Các cây trồng GM chính đạt đến độ bão hòa tại các thị trường lớn nhất

Tỷ lệ chấp nhận của năm quốc gia trồng cây công nghệ sinh học hàng đầu đã đạt gần 100% vào năm 2018, theo Hiện trạng toàn cầu về cây trồng công nghệ sinh học / cây trồng biến đổi gen năm 2018. Báo cáo được công bố bởi Trung tâm dịch vụ quốc tế về ứng dụng công nghệ sinh học (ISAAA ) vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 trong một cuộc hội thảo tại Tokyo, Nhật Bản, với sự tham dự của 90 bên liên quan. Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Canada và Ấn Độ, những nước đã thu được lợi ích to lớn từ việc canh tác cây trồng biến đổi gen trong những năm qua, tiếp tục áp dụng cây trồng biến đổi gen để đáp ứng những thách thức của việc tăng dân số và biến đổi khí hậu.
ISAAA báo cáo rằng Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất cây trồng GM hàng đầu thế giới với 75 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học được trồng trong năm 2018. Tỷ lệ áp dụng trung bình cho các loại cây trồng biến đổi gen chính (đậu tương, ngô và cải dầu) ở Hoa Kỳ là 93,3%. Brazil đã trồng 51,3 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học, chủ yếu là đậu tương, ngô và bông. Những cây trồng công nghệ sinh học chính này có tỷ lệ chấp nhận trung bình là 93%. Argentina đã trồng tổng cộng 23,6 triệu ha đậu tương, ngô và bông biến đổi gen, với tỷ lệ áp dụng trung bình ~ 100%. Nông dân Canada đã trồng 12,75 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học, trong đó các cây trồng chính có tỷ lệ áp dụng trung bình là 92,5%. Ấn Độ, nơi trồng bông công nghệ sinh học trên 11,6 triệu ha, chiếm 95% tổng số diện tích trồng bông trên cả nước. Tỷ lệ chấp nhận cao cho thấy công nghệ sinh học cây trồng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Hội thảo tại Tokyo, Nhật Bản được tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm thông tin công nghệ sinh học Nippon và Hiệp hội công nghiệp sinh học Nhật Bản. Báo cáo cũng được đưa ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong cuộc họp báo phối hợp với văn phòng CropLife Bắc Kinh và hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc tổ chức.

Truy cập bản Báo cáo tóm tắt tại ISAAA website. Báo cáo chi tiết được phát hành dưới dạng bản điện tử hoặc bản in sau khi đã trả phí/
Nguồn: www.isaaa.org