Cây trồng chỉnh sửa gen CRISPR sẽ đóng vai trò gì trong nông nghiệp hữu cơ?

Trong cuộc tranh luận liệu cây trồng biến đổi gen có hại hay có lợi đặc biệt là cho nông dân ở các nước đang phát triển, một số người đang tham gia để quyết định xem công nghệ chỉnh sửa gen mới, CRISPR, có thực sự chỉ là "GMO 2.0", hay một công cụ tiên tiến và hữu ích trong việc tăng tốc quá trình chọn giống cây trồng. Vào tháng 7, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã quyết định rằng các loại cây trồng tạo ra bằng công nghệ CRISPR sẽ được phân loại là biến đổi gen, nhưng tại Hoa Kỳ, các hệ thống quy định đang xem xét sự khác biệt giữa kỹ thuật di truyền và sử dụng công cụ chỉnh sửa gen.
Rebecca Mackelprang, một nhà sinh học phân tử thực vật, lập luận rằng ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp hữu cơ có thể rất có lợi. Mackelprang đã chứng minh sự khác biệt giữa kỹ thuật di truyền, CRISPR và chọn giống đột biến và cho rằng bằng cách tận dụng những lợi thế này, chúng ta có thể vượt qua các đặc điểm biến đổi gen đã được thương mại hóa để khắc phục tính kháng thuốc diệt cỏ hoặc kháng sâu bệnh trong ngô, đậu tương hoặc bông và chấp nhận các cây trồng kỹ thuật khác có tiềm năng cao tồn tại nhưng ít được thừa nhận vì "chi phí cấm vượt qua các rào cản pháp lý".

Trong sáu năm, khả năng của CRISPR đã được chứng minh trên nhiều loại cây nông nghiệp, nhiều học giả và các tập đoàn đã tiến hành áp dụng công nghệ cho các sản phẩm nông nghiệp của họ. Điều này dẫn đến sự tiến bộ của các đặc điểm di truyền như giải quyết các vấn đề có thể xảy ra đối với sức khỏe người tiêu dùng, giảm chất thải thực phẩm và hiệu quả. Tuy nhiên, Ủy ban Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia Hoa Kỳ đã quyết định loại trừ tất cả các loại cây trồng được chỉnh sửa gen khỏi chứng nhận hữu cơ, tuy nhiên một số nông dân hữu cơ thừa nhận cơ hội chỉnh sửa gen có thể đưa ra lập luận để xem xét lại quyết định này.

Tham khảo thêm trên The Conversation.
Nguồn: www.isaaa.org