Khảo nghiệm đồng ruộng 2 năm cho thấy ngô Cry1Ie không có tác động đến hệ sinh vật đất

Các nhà khoa học từ Viện hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Cát Lâm đã tiến hành khảo nghiệm đồng ruộng 2 năm và phát hiện ra rằng ngô biến đổi gen sản xuất protein diệt côn trùng cry1Ie (Sự kiện IE09S034) không có tác động đến động vật đất. Động vật đất có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đất, do đó, điều quan trọng là phải biết liệu ngô Bt có ảnh hưởng đến chúng hay không. Kết quả được công bố trên Nature Scientific Reports.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập động vật đất từ ​ các cánh đồng trồng ngô Bt và ngô không Bt. Các mẫu được so sánh và phân tích, cho thấy sự đa dạng và phong phú của hệ động vật đất không bị ảnh hưởng bởi loại ngô, trong khi chúng khác nhau đáng kể khi so sánh về năm và thời gian lấy mẫu. Phân tích sâu hơn chỉ ra rằng thành phần quần xã động vật đất không tương quan với loại ngô (ngô Bt và không Bt) nhưng tương quan đáng kể với năm, thời gian lấy mẫu và sinh khối rễ. Ngoài ra, nó có liên quan đáng kể đến pH đất theo phương pháp phân loại bằng tay.

Dựa trên kết quả, các nhà nghiên cứu kết luận rằng ngô cry1Ie không có ảnh hưởng đáng kể đến sự đa dạng, phong phú hoặc thành phần quần thể của các sinh vật đất.

Tham khảo thêm trên Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org