Nghiên cứu trình bày 5 yếu tố trong “Menu giải pháp” để nuôi sống 10 tỷ người vào năm 2050

 

Viện Tài nguyên Thế giới đã công bố những phát hiện hoàn chỉnh làm cơ sở cho việc tổng hợp Báo cáo Tạo ra Tương lai Lương thực Bền vững, được phát hành vào tháng 12 năm 2018 tại COP24 ở Ba Lan. Nghiên cứu trình bày một "Menu giải pháp" gồm 5 yếu tố để giúp đạt được một tương lai lương thực bền vững.

Để đáp ứng thách thức này, Báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới: Tạo ra Tương lai Lương thực Bền vững đề nghị thu hẹp khoảng cách về thực phẩm, đất đai và giảm thiểu khí nhà kính. Để thu hẹp những khoảng trống này, phải điều chỉnh đáng kể trong sản xuất thực phẩm, cũng như tiêu dùng.

Hợp tác với Ngân hàng Thế giới, Môi trường LHQ, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của Pháp CIRAD và INRA, báo cáo đưa ra một Menu các giải pháp để đại tu cách thức thế giới sản xuất và tiêu thụ thực phẩm để đảm bảo hệ thống thực phẩm bền vững vào năm 2050:

1. Giảm sự tăng trưởng nhu cầu bằng cách cắt giảm sự mất mát và lãng phí thực phẩm, ăn chế độ ăn uống lành mạnh hơn, và nhiều hơn nữa;

2. Tăng sản lượng lương thực mà không mở rộng diện tích đất nông nghiệp thông qua tăng năng suất cho cả cây trồng và vật nuôi;

3. Bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái tự nhiên bằng cách giảm nạn phá rừng, phục hồi đất bằng than bùn và liên kết lợi nhuận với bảo tồn hệ sinh thái;

4. Tăng nguồn cung cá bằng cách cải thiện hệ thống nuôi trồng thủy sản và quản lý tốt hơn nghề cá hoang dại; và

5. Giảm khí thải nhà kính từ sản xuất nông nghiệp thông qua các công nghệ tiên tiến và phương pháp canh tác.

Tham khảo hoặc tải xuống báo cáo trên World Resources Institute website.

Nguồn: www.isaaa.org