Nghiên cứu tiết lộ những lợi ích Mozambique đã đạt được khi sử dụng Ngô GM

Theo công bố của Viện nghiên cứu nông nghiệp Mozambique (IIAM), việc sử dụng ngô biến đổi gen (GM) có thể làm tăng năng suất cây trồng lên tới 50%. Ngô được coi là một trong những cây trồng quan trọng nhất trên cả nước.
Pedro Fato, nhà nghiên cứu chính tại IIAM, báo cáo rằng giống GM có tiềm năng lớn để sản xuất ngô chịu hạn và kháng sâu. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy ngô GM có năng suất gấp đôi trong điều kiện khô hạn so với ngô bình thường. Trong điều kiện bị sâu bệnh hại, ngô GM cũng biểu hiện kháng tốt hơn so với ngô truyền thống, tạo ra năng suất cao hơn từ 10 đến 12%. Các thử nghiệm diện hẹp đã được thực hiện trong hai năm..
Giai đoạn thứ hai sẽ được tiến hành trong điều kiện mở, đây sẽ là lần đầu tiên nước này sử dụng hạt giống GM để sản xuất ngô. Celso Laice, Thư ký thường trực của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã nói về sự hỗ trợ của chính phủ và đảm bảo với công chúng về sự an toàn của hạt giống. Theo Laice, Bộ đã tham gia vào tất cả các giai đoạn của nghiên cứu với nhiệm vụ "đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến GMO được thực hiện một cách an toàn và có trách nhiệm."

Fato xác nhận thêm rằng họ có kế hoạch phát triển hạt giống GM ở quy mô quốc gia. "Khi hạt giống có sẵn, bất kỳ nhà sản xuất nào cũng có thể có quyền tiếp cận và sản xuất ngô biến đổi gen ở bất kỳ khu vực nào của đất nước," ông nói.

Tham khảo thêm trên All Africa.

Nguồn: www.isaaa.org