Thực phẩm CRISPR mới từ đậu tương chỉnh sửa gen đầu tiên được chào đón

Dầu Calyno đại diện cho cây trồng đầu tiên sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen và đã được thương mại hóa. So với dầu từ đậu tương thông thường, dầu Calyno chứa ít axit béo bão hòa và nhiều axit oleic lành mạnh hơn.

Trong quy định gen, các kỹ thuật như đột biến, chọn lọc, lai tạo và chọn giống truyền thống đã được thực hiện để tạo ra các kiểu gen mới có khả năng thích ứng với các điều kiện môi trường thay đổi. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ nay, đột biến nhân tạo sử dụng tia phóng xạ đã cho phép các nhà chọn giống thực vật phát triển hàng ngàn loại kiểu gen. Những đổi mới trong chọn giống cây trồng như công nghệ CRISPR được sử dụng như một phần của quy định về gen. Sử dụng phương pháp này, không cần chuyển gen từ các sinh vật khác loài như đã làm với GMO. Thay vào đó, một gen mục tiêu được thao tác bằng cách sử dụng các enzyme cắt DNA, tạo ra các kiểu gen mới.

Trước khi cây trồng biến đổi gen được thương mại hóa, các cây trồng trước tiên phải trải qua các phân tích đánh giásự an toàn đối với sức khỏe và môi trường, làm cho toàn bộ quá trình thương mại hóa rất tốn kém. Mặt khác, các kiểu gen được phát triển từ công nghệ chỉnh sửa gen chi phí chỉ bằng một phần mười của việc phát triển GMO. Điều này cho phép các công ty khởi nghiệp có nguồn ngân sách ít, các trường đại học và các tổ chức nhà nước tham gia. Cơ hội này đã dẫn đến các dự án chỉnh sửa gen cây trồng tăng lên trên toàn cầu.

Tham khao thêm trên BlogActiv.eu.
Nguồn: www.isaaa.org