SỰ KẾT HỢP GIỮA VIRUS THỰC VẬT VÀ VIRUS CÔN TRÙNG SẼ GÂY HẠI NHIỀU HƠN CHO CÂY TRỒNG

Aphids – một loại rệp gây hại và virus của cây lan rộng gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cây trồng trên toàn thế giới mỗi năm. Các nhà khoa học thuộc ARS của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Viện Boyce Thompson (BTI) đang nghiên cứu mối quan hệ ở mức độ phân tử nhằm mục đích tìm ra phương pháp mới để quản lý dịch hại. Công trình khoa học của họ được công bố trên tạp chí Phytobiomes Journal. 

Họ đã phát triển kỹ thuật giải trình tự phân tử RNA nhỏ để tìm hiểu mối quan hệ giữa virus của cây và rệp aphids. Một loài virus của thực vật và một loài virus của côn trùng cùng kết hợp với nhau để làm gia tăng dịch bệnh trong đó cả hai loài virus sẽ phát triển rộng khắp trên cây và những ký chủ khác của aphids. Quan hệ ấy có thể là một ví dụ được báo cáo lần đầu tiên về sự kết hợp giữa virus thực vật và virus côn trùng. 

Nhiên cứu này tập trung vào rệp Aphids ký sinh trên cây đào xanh (Myzus persicae), nó tấn công nhiều loài cây trồng khác như đào, cà chua, khoai tây, bắp cải, ngô, v,v…, có khả năng lây lan ra trên hàng trăm loài virus thực vật. Có một sự chú ý đặc biệt trên virus gây cuộn lá cây khoai tây (potato leafroll virus: PLRV) bởi vì thiệt hại gây ra rất lớn đến 50% năng suất bị mất hoặc 20 triệu tấn năng suất bị mất đi hàng năm. Người ta tìm thấy PLRV ức chế hệ thống miễn dịch của aphids, sự ức chế này được xảy ra gián tiếp bởi một protein P0 (single virus protein: P0). P0 là một PLRV protein biểu hiện trong mô thực vật không biểu hiện trong Aphids. Trong khi P0 đã được minh chứng rằng ức chế hệ thống miễn dịch thực vật trước đây, tác động của những protein như vậy trên hệ thống miễn dịch của côn trùng là một sự kiện đáng kinh ngạc của các nhà khoa học.

Tham khảo thêm kết quả nghiên cứu trên Phytobiomes Journal và trên BTI.
Nguồn: www.isaaa.org