OSBZIP62CẢI THIỆN TÍNH CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ OXY HÓA CỦA CÂY LÚA

Khô hạn là một trong những yếu tố phi sinh học ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa. Nghiên cứu hiện nay cho thấy những yếu tố phiên mã thuộc họ protein “leucine zipper motif (bZIP)” có vai trò quan trọng trong chức năng điều hòa cây phản ứng với stress do khô hạn. Tuy nhiên, chức năng của những yếu tố phiên mã bZIP trong cây lúavẫn chưa được hiểu rõ. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm gen sinh học nông nghiệp Thượng Hải đã phân lập và xác định yếu tố phiên mã bZIP mới có liên quan đến chống chịu khô hạn trong cây lúa  - gen OsbZIP62. Kết quả công trình khoa học này được công bố trên tạp chí BMC Plant Biology. 

Biểu hiện gen OsbZIP62 xảy ra khi có khô hạn, khi có hydrogen peroxide, và abscisic acid (ABA). Siêu biểu hiện OsbZIP62-VP64 (OsbZIP62V) đã dẫn đến kết quả cải tiến tính chống chịu khô hạn và hiện tượng stress bởi ô xi hóa (oxidative stress) ở giống lúa chuyển gen, trong khi đột bến gen osbzip62 có phản ứng ngược lại. Protein OsbZIP62-GFP được tìm thấy có trong nhân, và trình tự đầu N rất cần thiết cho việc tăng hoạt tính phiên mã của OsbZIP62. Hơn nữa, phân tích còn cho thấy có nhiều gen liên quan đến stress được điều tiết theo kiểu UP trong cây có gen OsbZIP62V.
 
Như vậy OsbZIP62 rất quan trọng trong chu trình truyền tín hiệu ABA và điều tiết tích cực tính chống chịu hạn trong cây lúa bằng cách điều khiển những gen có liên quan đến stress, gen này có thể được sử dụng trong công nghệ di truyền của những loài cây trồng quan trọng giúp chúng chịu hạn tốt hơn

Tham khảo nghiên cứu trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org