CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP PROTEOMICS ĐỂ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN TRÊN CHUỘT ĂN KIÊNG

Giống ngô biến đổi gen kháng sâu (MON810) đã và đang được chứng minh rằng không độc hại cho động vật có vú đặc biệt là động vật gặm nhấm với những thí nghiệm nuôi chuột theo qui chuẩn “OECD Guidelines”. Mặc dù tất cả những nghiên cứu động vật sẽ phải theo tiêu chuẩn khắt khe được gọi là "gold standard" khi đánh giá an toàn sinh học, nhưng kết quả này chỉ cho chúng ta biết những thay đổi ở mức độ tế bào, mô và cơ quan. Do đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle, Anh và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu trên cơ sở proteomics để tìm hiểu cơ chế xảy ra ở mức độ tế bào/receptor. Kết quả được công bố trên tạp chí Transgenic Research. 

Sự thể hiện khác nhau của gen trong biểu mô  (epithelial cells) của ruột non chuột được cho ăn bởi thực phẩm có chứa hạt ngô MON810, hai giống ngô bình thường, và một thức ăn đối chứng trên thị trường; tất cả đã được nghiên cứu nhằm xem xét “proteomic profiling”. Hầu hết proteins trong nghiên cứu thể hiện khác biệt nhau trong một phần rất nhỏ của biểu mô ruột non khi phản ứng với nhiều công thức “khẩu phần ăn” khác nhau. Một số ít protein có liên quan đến stress thay đổi nhiều khi biểu hiện. Không có bất cứ ảnh hưởng gây bệnh đáng kể nào hoặc ảnh hưởng rối loạn tập tính của chuột hoặc kết quả của những biomarkers gắn liền với sức khỏe có trong chuột ăn ngô GM so với nghiệm thức khẩu phần ăn khác. 

Giống ngô MON810 không có ảnh hưởng có hại nào ở ruột non chuột xét theo mức độ cực nhỏ là tế bào. 

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org