CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RA GEN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NHANH Ở CÂY TRỒNG

Các nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Sainsbury, Đại học Cambridge (SLCU) và Đại học Bordeaux đã phát hiện ra Phloem Unloading Modulator (PLM), một gen mới ảnh hưởng đến việc trao đổi chất dinh dưỡng bằng cách thay đổi các kênh kết nối các tế bào thực vật lân cận còn được gọi là plasmodesmata. Các kênh lót màng nano này liên kết các tế bào thực vật với nhau và cho phép vận chuyển các chất thiết yếu.

Nghiên cứu cho thấy cây Arabidopsis không có gen PLM đã giải phóng nhiều chất hơn từ phloem (mô chuyên biệt để vận chuyển đường dài) ở đầu rễ của chúng. Với sự trợ giúp của protein huỳnh quang, các nhà khoa học thấy rằng gen PLM có tác dụng kiểm soát lượng chất phloem không tải. Để tìm hiểu làm thế nào gen PLM đã làm điều này, họ đã xem xét các giao diện tế bào khác nhau trong rễ của cây giống.

Theo tác giả chính, Tiến sĩ Dawei Yan từ SLCU, họ đã tìm thấy PLM đột biến làm giảm một tắc nghẽn vận chuyển trước đây làm giảm sự di chuyển ra ngoài của các chất dinh dưỡng từ hệ thống mạch dẫn đến các mô phát triển nhanh chóng trong rễ. Các thử nghiệm tiếp theo cho thấy PLM có liên quan đến quá trình sinh tổng hợp sphingolipids, một loại lipit liên quan đến sự phát triển của thực vật và phản ứng với môi trường.

Tham khảo thêm trên Sainsbury Laboratory.
Nguồn: www.isaaa.org