LÚA CHỊU MẶN ĐANG ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG TẠI TRUNG QUỐC

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa chịu mặn-kiềm, khoảng 300 giống lúa mới chịu mặn đã được trồng trên các cánh đồng kiềm thử nghiệm ở Trung Quốc để xác định các giống khả thi có thể trồng trên vùng đất cằn cỗi trước đây.

Các thử nghiệm ban đầu với các chủng khác nhau đã cho thấy sự khác biệt đáng kể về năng suất trung bình. Cây trồng trên các cánh đồng thử nghiệm ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông sản xuất khoảng 10 tấn mỗi ha trong một năm thu hoạch trong khi cây trồng trên vùng đất mặn ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang chỉ sản xuất 3,1 tấn mỗi ha.

Theo Zhang Guodong, Phó Giám đốc của Trung tâm, năng suất thấp hơn có thể được quy cho các yếu tố như ảnh hưởng của thiên tai và sự không tương thích của một số giống với môi trường địa phương. Ông cũng nhấn mạnh rằng một giống lúa phải sản xuất trung bình 4,5 tấn mỗi ha để được xem xét để canh tác đại trà.

Trung tâm có kế hoạch đệ trình bảy giống lúa đủ điều kiện cho Bộ Nông nghiệp và Nông thôn trong năm nay. Nếu các chủng vượt qua đánh giá, chứng chỉ sau đó sẽ được lấy cho canh tác quy mô lớn trên toàn quốc. Việc canh tác thương mại các giống chịu mặn sẽ chiếm khoảng một phần năm trong số 100 triệu ha đất ngập mặn ở nước này, nơi có tiềm năng trồng lúa.

Tham khảo thêm thông tin trên China News Service.
Nguồn: www.isaaa.org