PROTEIN BT ĐÃ BỊ PHÂN HỦY TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bremen, Đức và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự phân hủy rơm rạ của giống lúa BT biến đổi gen BT, khi người ta cày vùi chúng vào đất ruộng. Kết quả được công bố trên tạp chí Journal of Environmental Management. 

Vùi rơm rạ vào đấtsau khi thu hoạch lúa là biện pháp canh tác thông dụng để cung cấp dinh dưỡng và cải thiện thành phần đất. Sử dụng rơm rạ của cây lúa chuyển gen Bt đặt ra cho người ta nghi vấn, bởi vì các rủi ro đầy tiềm năng của chúng, ví dụ như sự hợp nhất của protein BT vào trong đất ra làm sao. Do đó, sự phân rã và phân hủy rơm rạ của giống lúa Bt cũng như protein BT cần được nghiên cứu, và điều kiện của quần thể vi sinh vật trong đất được người ta quan sát trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy rằng rơm rạ cây lúa Bt làm thay đổi một chút sự hô hấp của đất và sự thải khí methane trong hai loại đất ruộng (đất thịt và đất sét pha thịt). Có những khác biệt về sự phát thải khí carbon dioxide giữa hai loại đất này. Bt proteins Cry1Ab/Ac đã bị phân giải, cho dù ở các mức độ khác nhau trong những loại đất có tính chất khác nhau. Sự có mặt của rơm rạ dẫn đến sự tăng quần thể vi sinh vật trong đất.

Tham khảo thêm trên Journal of Environmental Management.
Nguồn: www.isaaa.org