THƯƠNG MẠI HÓA NGÔ GM Ở TÂY BAN NHA VÀ BỒ ĐÀO NHA ĐÃ MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO NÔNG DÂN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhà kinh tế nông nghiệp nổi tiếng Graham Brookes của PG Economics đã công bố những phát hiện mới nhất về việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nghiên cứu kéo dài 21 năm, bắt đầu từ khi ngô GM được trồng lần đầu tiên ở Tây Ban Nha vào năm 1998. Từ đó đến năm 2018, 121.000 ha ngô kháng sâu được trồng ở cả hai nước. Điều này tương đương với 35% tổng diện tích ngô ở Tây Ban Nha và 6% ở Bồ Đào Nha. Nghiên cứu cũng cho biết ngô GM đã giúp nông dân trồng nhiều ngô làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi như thế nào trong khi sử dụng ít tài nguyên hơn. Việc trồng ngô GM cũng được ghi nhận làm giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và nhiên liệu hóa thạch trong quá trình phun thuốc.
Về thu nhập của nông dân, trồng ngô biến đổi gen đã dẫn đến tăng năng suất cây trồng và giảm chi phí cho việc kiểm soát thuốc trừ sâu, do đó mang lại cho nông dân thu nhập cao hơn trung bình 173€ mỗi ha và lợi tức đầu tư trung bình là 4,95€ cho mỗi 1€ lợi nhuận chi cho giống ngô GM so với sử dụng giống ngô thông thường. Điều này giúp tăng thu nhập hộ gia đình nông nghiệp và về lâu dài, đã thúc đẩy nền kinh tế nông thôn và quốc gia của cả hai nước.

Mặc dù việc sử dụng ngô kháng sâu GM đã được chứng minh là góp phần giải quyết vấn đề sản xuất cây trồng, thách thức môi trường và tăng thu nhập của nông dân, Brookes cũng chỉ ra rằng vẫn còn các thành viên của Liên minh châu Âu đã chọn cấm trồng ngô biến đổi gen mặc dù đã được phê duyệt để trồng ở EU nhiều năm trước. Những quốc gia này được cho là đang bỏ lỡ những lợi ích kinh tế và môi trường của ngô biến đổi gen.

Tham khảo thêm trên GM Crops & Food.
Nguồn: www.isaaa.com