NHẬT BẢN KHỞI XƯỚNG THẢO LUẬN VỀ VIỆC DÁN NHÃN CHO THỰC PHẨM CHỈNH SỬA HỆ GEN

Ủy ban ghi nhãn thực phẩm của Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng Nhật Bản (CAA) đã tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, để nghiên cứu cách các sản phẩm có nguồn gốc từ chỉnh sửa gen có thể được dán nhãn. CAA có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc họp, nhưng tuyên bố rằng mọi yêu cầu ghi nhãn có thể phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn của Nhật Bản đối với các sản phẩm được chỉnh sửa gen.

Trong cuộc họp, 16 chuyên gia về các vấn đề khác nhau của người tiêu dùng đã thảo luận về cách các sản phẩm chỉnh sửa gen có thể được dán nhãn. Các thành viên của Ủy ban dán nhãn thực phẩm bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực bao gồm phát hiện các sản phẩm chỉnh sửa gen không biến đổi gen và khả năng phát triển các công nghệ phát hiện trong tương lai. Một số thành viên ủy ban nhận xét rằng nếu các sản phẩm không được chỉnh sửa gen về mặt kỹ thuật giống như các sản phẩm có nguồn gốc từ chọn giống tự nhiên, thì có vẻ không hợp lý khi phải dán nhãn.

CAA sẽ tổ chức phiên điều trần tiếp theo vào tháng 6 năm 2019.Tham khảo thêm trên US FAS GAIN Report.
Nguồn: www.isaaa.org