NGHIÊN CỨU CHO THẤY BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Minnesota dẫn đầu với các cộng sự từ Đại học Oxford và Đại học Copenhagen báo cáo rằng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến việc sản xuất các nguồn năng lượng quan trọng - và một số khu vực và quốc gia đã trở nên rất tồi tệ. 10 loại cây trồng hàng đầu thế giới - lúa mạch, sắn, ngô, cọ dầu, cải dầu, lúa gạo, lúa miến, đậu tương, mía và lúa mì – là nguồn cung cấp 83% tổng lượng calo sản xuất trên đất trồng trọt. Họ đã sử dụng thời tiết và báo cáo dữ liệu cây trồng để đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu quan sát được. Các nhà nghiên cứu thấy rằng:
• quan sát thấy biến đổi khí hậu đã gây ra sự thay đổi năng suất đáng kể trong 10 loại cây trồng hàng đầu thế giới, từ mức giảm 13,4% đối với cây cọ dầu đến mức tăng 3,5% đối với đậu tương và dẫn đến giảm trung bình khoảng một phần trăm (-3,5 X 10e13 kcal / năm) lượng calo thực phẩm tiêu thụ từ 10 loại cây trồng hàng đầu này;
• tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lương thực toàn cầu chủ yếu là tiêu cực ở Châu Âu, Nam Phi và Úc, nhìn chung là tích cực ở Châu Mỹ Latinh, và cả tích cực lẫn tiêu cực ở Châu Á và Bắc và Trung Mỹ;
• một nửa trong số tất cả các quốc gia mất an ninh lương thực đang giảm sản lượng cây trồng - và một số nước công nghiệp giàu có ở Tây Âu cũng vậy;
• ngược lại, sự thay đổi khí hậu gần đây đã làm tăng năng suất của một số cây trồng ở một số khu vực thuộc vùng Trung Tây Hoa Kỳ.
Tham khảo thêm nghiên cứu trên University of Minnesota website.
Nguồn: www.isaaa.org