AUSTRALIAN OGTR CHẤP THUẬN KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Văn phòng Cơ quan quản lý công nghệ gen (OGTR) của Úc đã cấp giấy phép DIR 166 cho Đại học Công nghệ Queensland để khảo nghiệm diện hẹp cây đậu xanh biến đổi gen (GM) chịu hạn và các bất lợi khác của môi trường.
Khảo nghiệm được đề xuất diễn ra từ tháng 6 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2024 tại Walkamin, Hội đồng khu vực Tablelands ở Queensland với diện tích lên tới 3 ha mỗi năm. Nó sẽ đánh giá khả năng chịu hạn, chịu nhiệt và đặc tính nông học của đậu xanh GM trong điều kiện đồng ruộng. Nguyên liệu thực vật biến đổi gen được trồng trong khảo nghiệm sẽ không được sử dụng trong thực phẩm cho người hoặc thức ăn chăn nuôi.

Đánh giá và Kế hoạch quản lý rủi ro (RARMP) và giấy phép đã được hoàn thiện từ đầu vào, nhận được khi tham khảo ý kiến ​​với chính phủ, chính quyền bang và lãnh thổ, cơ quan chính phủ Úc, Bộ trưởng môi trường, Ủy ban tư vấn kỹ thuật công nghệ gen và hội đồng địa phương.

RARMP đã hoàn thiện và bản tóm tắt, một bộ Câu hỏi và Trả lời về quyết định này và một bản sao của giấy phép có sẵn trực tuyến từ DIR 166 page trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org