CTNBIO, BRAZIL PHÊ DUYỆT THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU TƯƠNG HB4

Ủy ban Kỹ thuật Quốc gia về An toàn Sinh học (CTNBio) của Brazil đã phê duyệt cho thương mại đậu tương chuyển gen kháng hạn HB4® của Trung tâm Nhân giống và Di truyền nhiệt đới TMG và Verdeca. Sự chấp thuận cho phép trồng và thu hoạch các giống đậu tương HB4 ở Brazil.

Bên cạnh tính trạng HB4, sự kiện đa gen mang tính trạng chịu thuốc diệt cỏ cũng được phê duyệt. Sự chấp thuận của CTNBio có hiệu lực sau thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày, trước khi tài liệu phê duyệt chính thức được đưa ra. Sự ra mắt thương mại của tính trạng HB4 ở Brazil phụ thuộc vào sự chấp thuận của các nước nhập khẩu hạt đậu tương hiên tại và bởi một loạt các quy trình đăng ký.

Sự kiện HB4 đã được phê duyệt ở Argentina và bởi Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ. Việc đệ trình quy định hiện đang được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cũng như ở Trung Quốc, Paraguay, Bolivia và Uruguay xem xét.

Tham khảo thêm trên TMG (bằng tiếng Bồ Đào Nha), hoặc đọc bản tin trên AgroPages.

Nguồn: www.isaaa.org