CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ RA CHẤT ĐIỀU HÒA DI TRUYỀN CHO TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NGÔ

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Rutgers đã phát hiện ra các chất điều hòa di truyền tổng hợp tinh bột và protein trong ngô. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra cách thức tinh bột ngô và protein được tổng hợp đồng thời trong nội nhũ, điều này có thể cho phép họ tìm thấy sự cân bằng tốt giữa chất lượng dinh dưỡng và năng suất. Việc thuần hóa và chọn giống hiện đại đã dần dần tăng hàm lượng tinh bột trong ngô, nhưng giảm tích lũy protein trong nội nhũ.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét zeins, các protein quan trọng được tìm thấy trong hạt ngô không có lysine, một loại axit amin thiết yếu, dẫn đến chất lượng dinh dưỡng kém. Người ta đã tăng hàm lượng lysine trong ngô bằng cách trồng cây có zeins thấp hơn. Ngày nay, mức độ lysine quá thấp để đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới đang tăng nhanh.

Các nhà di truyền học phân tử và các nhà tạo giống ngô đã cố gắng giảm mức độ zein để cải thiện chất lượng dinh dưỡng ngô. Họ tập trung vào việc ngăn chặn các zeins và các yếu tố phiên mã. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng hai yếu tố phiên mã đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh quá trình tổng hợp tinh bột và protein.

Tham khảo thêm trên Rutgers Today.

Nguồn: www.isaaa.org