THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN PHỤ THUỘC VÀO NHẬN THỨC CỦA HỌ VỀ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI GEN

Các nhà tâm lý học và nhà sinh học từ Đại học Rochester, Đại học Amsterdam và Đại học Cardiff đã tiến hành một nghiên cứu để trả lời câu hỏi "Người tiêu dùng có ăn thực phẩm biến đổi gen nếu họ hiểu được khoa học đằng sau nó?" Kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên Tạp chí Tâm lý Môi trường nói rằng câu trả lời là "có".
Các nhà nghiên cứu đã khám phá các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với thực phẩm GM và thấy rằng kiến ​​thức của họ về thực phẩm GM là yếu tố quyết định lớn nhất. Trên thực tế, kiến ​​thức về GM cao hơn 19 lần so với các yếu tố khác như tình trạng kinh tế xã hội, chủng tộc, trình độ học vấn, tuổi tác và giới tính. Họ cũng nhận thấy rằng kiến ​​thức cụ thể về thực phẩm GM là độc lập với kiến ​​thức khoa học chung của một người. Nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ, sau đó được nhân rộng ở Anh và Hà Lan.

Trong nghiên cứu của Hoa Kỳ, họ đã theo dõi cuộc khảo sát với một nghiên cứu dài năm tuần với 231 sinh viên đại học được dạy về khoa học cơ bản đằng sau công nghệ GM. Họ phát hiện ra rằng sau khi học công nghệ biến đổi gen, những người được hỏi có thái độ tích cực hơn đối với thực phẩm biến đổi gen, sẵn sàng ăn chúng nhiều hơn và nhận thức thực phẩm biến đổi gen là rủi ro giảm đi.

Tham khảo nghiên cứu trên University of Rochester và Journal of Environmental Psychology.
Nguồn: www.isaaa.org