CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RNA CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH CỦ KHOAI TÂY

Khoai tây không phải là cây ưa nhiệt. Ở nhiệt độ cực cao, cây khoai tây hình thành số lượng củ thấp hơn đáng kể hoặc đôi khi không tạo được củ. Một nhóm các nhà hóa sinh tại Đại học Friedrich-Alexander- Erlangen-Nürnberg (FAU) đã phát hiện ra lý do tại sao.

Khi nhiệt độ tăng, một RNA nhỏ ngăn chặn sự hình thành củ. Các nhà khoa học đã tắt RNA nhỏ này và sản xuất các cây khoai tây có khả năng chịu nhiệt độ cao hơn, một đóng góp quan trọng để đảm bảo năng suất cây trồng trong tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để có năng suất cao nhất, khoai tây cần nhiệt độ vừa phải khoảng 21 độ C vào ban ngày và 18 độ vào ban đêm. Ở những nhiệt độ này và ở độ dài ngày chính xác, một loại protein gây ra sự hình thành củ gọi là SELF-PRUNING 6A (SP6A) được hình thành, kích hoạt sự hình thành củ trong cây trong giai đoạn lạnh hơn. Tuy nhiên, ở nhiệt độ ấm áp, cây tạo thành nhiều chồi và lá xanh hơn và hầu như không có hoặc không có củ. RNA không hoạt động ở nhiệt độ thấp. Nếu nhiệt độ tăng, nó ngăn chặn sự hình thành SP6A và do đó hình thành củ.

Tham khảo thêm trên FAU news article.

Nguồn: www.isaaa.org