CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC GEN CHỐNG LẠI BỆNH BLACKLEG TRÊN CÂY CẢI DẦU

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Cục Công nghiệp nhẹ New South Wales (DPI) ở Úc đã xem xét kỹ hơn về bộ gen của cây cải dầu và có thể phát hiện nhiều gen trong tám vùng của bộ gen có thể được sử dụng để phát triển các giống cải dầu mới kháng bệnh blackleg.

Sau ba năm nghiên cứu cải dầu trong điều kiện đồng ruộng và nhà kính, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể xác định được các gen có thể trở thành một nguồn bền vững với khả năng kháng đa gen đối với bệnh blackleg. Bệnh Blackleg đã là một vấn đề ở Úc từ những năm 1970. Bệnh do một loại nấm có mầm bệnh rất đa dạng gây ra. Trên phạm vi toàn cầu, bệnh blackleg vẫn là một mối đe dọa.

Theo Tiến sĩ Harsh Raman, điều quan trọng là phải liên tục tìm kiếm và khám phá các nguồn kháng thuốc chính và định lượng mới trong cải dầu để giảm thiểu tổn hại về năng suất. Các gen kháng chính rất hữu ích, nhưng không cung cấp sự bảo vệ lâu dài cho cây cải dầu vì khả năng gây bệnh của mầm bệnh gây đột biến và khiến các gen chính không hiệu quả theo thời gian. Mặt khác, kháng định lượng rất khó chọn và phức tạp bởi các yếu tố môi trường. Do đó, các chỉ thị phân tử liên kết với các locus kháng bệnh có thể được sử dụng để tăng cường sức đề kháng của vi khuẩn gây bệnh ở cây cải dầu.

Những phát hiện mới này sau đó có thể trở thành cơ sở cho các nhà khoa học khác sản xuất các giống cải dầu ưu tú với sức đề kháng định lượng, cung cấp sự bảo vệ lâu dài hơn cho cải dầu chống lại căn bệnh blackleg.

Tham khảo trên DPI's media release.

Nguồn: www.isaaa.org