NÔNG DÂN GHANA GÂY SỨC ÉP LÊN CHÍNH PHỦ NHẰM ĐẨY NHANH VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Nông dân ở miền bắc Ghana đang kêu gọi chính phủ của họ đẩy nhanh quá trình thương mại hóa cây trồng biến đổi gen (GM) ở nước này.

Trong một cuộc họp báo trên truyền thông ở Tamale, đại diện của các nhóm nông dân thuộc liên minh Nông dân của khu vực phía Bắc bày tỏ mối quan tâm của họ về sự sụt giảm liên tục của sản xuất bông và đậu đũa trong khu vực. Họ quy sự suy giảm như vậy cho sự tấn công dịch hại lặp đi lặp lại và tin tưởng rằng cây trồng biến đổi gen sẽ giúp họ đối phó với các vấn đề như vậy. Liên minh bao gồm Hiệp hội Nông dân miền Bắc, Hiệp hội Nông dân Juni, Hiệp hội Nông dân Chăn nuôi miền Bắc và Hiệp hội Kinh doanh và Phát triển Miền Bắc.

Liên minh đã đưa ra một thông cáo báo chí được thu thập bởi các nhà triệu tập Ibrahim Alhassan của Hiệp hội Nông dân Juni và Nasiru Adams của Hiệp hội Nông dân miền Bắc. Trong tuyên bố của mình, nông dân nói rằng "Công nghệ sinh học là một công cụ khoa học, chúng không phải là một kẻ giết người, mà là một công cụ được sử dụng để sửa đổi hạt giống vì lợi ích của chúng ta. Nó cung cấp các giải pháp hiệu quả cho những vấn đề mà nông dân Ghana gặp phải trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta trong vụ mùa và các hoạt động sản xuất khác. "

"Chúng tôi muốn chính phủ Ghana hành động ngay bây giờ và tạo điều kiện cho việc thương mại hóa hạt giống GM đặc biệt là đậu đũa và gạo. Hãy để nông dân có giống GM bên cạnh các hạt giống thông thường, chúng tôi chỉ đơn giản là đòi hỏi quyền lựa chọn của chúng tôi."

Tham khảo toàn văn thông cáo trên GhanaWeb và các thông tin liên quan trên Cornell Alliance for Science.

Nguồn: www.isaaa.org