HỆ GEN CỦA 480 GIỐNG LÚA MÌ TIẾT LỘ LỊCH SỬ TIẾN HÓA VÀ VĂN HÓA CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế tham gia vào nghiên cứu WHEALBI quy mô lớn đã phân tích hê gen của 480 giống lúa mì, bao gồm các loại cỏ hoang dại, ngũ cốc cổ đại và các loại giống năng suất cao. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về sự tiến hóa và canh tác lúa mì ngày nay và cũng tìm thấy mối liên hệ trong phát triển lúa mì với các sự kiện địa lý và địa chính trị trong lịch sử loài người.

Nhóm nghiên cứu trong nhóm Sinh học hệ thống và gen thực vật (PGSB) tại Helmholtz Zentrum München đã xác định ba nhóm gen trong các giống lúa mì được sử dụng ngày nay có liên quan chặt chẽ với các sự kiện lịch sử: một từ các giống có năng suất cao được thuần hóa ở gần phía đông lan rộng như một phần của cuộc cách mạng xanh và hai nhóm gen riêng biệt từ Tây và Trung Âu. Chúng chuyển đổi từ năm 1966 đến năm 1985 là kết quả của sự tách biệt địa chính trị và kinh tế xã hội trong Chiến tranh Lạnh. Với sự sụp đổ của Bức màn sắt năm 1989, bộ gen của chúng tiết lộ rằng các dòng lúa mì dần dần được trộn lại.

Các nhà nghiên cứu đã xác định các gen chưa biết trước đây ảnh hưởng đến năng suất, thời gian ra hoa, chiều cao và sự ổn định của cây lúa mì. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng bộ gen của lúa mì ngày nay cho thấy sự xuất hiện và mở rộng của Liên minh châu Âu. Các dòng lúa mì từng được trồng chủ yếu ở Trung Âu hiện được sử dụng trên khắp châu Âu.

Tham khảo thêm nghiên cứu từ Helmholtz Zentrum München.

Nguồn: www.isaaa.org