KHÍ HẬU CỰC ĐOAN LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA 18%-43% SỰ BIẾN ĐỘNG NĂNG SUẤT CỦA CÂY TRỒNG TOÀN CẦU

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Úc, Đức, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ đã định lượng được tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan như hạn hán hoặc sóng nhiệt đối với sự thay đổi năng suất của cây trồng chủ lực trên thế giới.

Nhìn chung, sự thay đổi hàng năm của các yếu tố khí hậu trong suốt giai đoạn sinh trưởng của ngô, lúa, đậu tương và lúa mì mùa xuân chiếm 20% -49% biến động năng suất. Các hiện tượng khí hậu cực đoan, chẳng hạn như cực đoan nhiệt độ nóng và lạnh, hạn hán và mưa lớn, tự chúng chiếm 18% -43% trong số các biến đổi xen kẽ này trong năng suất cây trồng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thuật toán, Random Forests, để mô phỏng được yếu tố khí hậu nào đóng vai trò lớn nhất trong việc ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Họ phát hiện ra rằng các yếu tố khí hậu quan trọng nhất đối với sự bất thường về năng suất có liên quan đến nhiệt độ chứ không phải lượng mưa. Các nhà nghiên cứu cũng xác định các điểm nóng toàn cầu - khu vực sản xuất một lượng lớn cây trồng của thế giới, nhưng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu và hiện tượng cực đoan. Các điểm nóng sau đây đã được xác định: Bắc Mỹ cho sản xuất lúa mì và lúa mì mùa xuân, châu Âu cho lúa mì mùa xuân và châu Á cho sản xuất lúa gạo và ngô.

Tham khảo thêm trên ARC Centre of Excellence for Climate Extremes.

Nguồn: www.isaaa.org