CÁC NHÀ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN TRONG DÂU ĐEN GOJI

Dâu đen Goji (Lycium ruthenicum) là một loại cây kinh tế quan trọng ở Trung Quốc có hàm lượng anthocyanin cao. Tuy nhiên, cơ chế di truyền của quá trình sinh tổng hợp anthocyanin trong cây này vẫn chưa được tiết lộ. Do đó, các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm nhân giống cây trồng chính, Thanh Hải, Trung Quốc đã tiến hành một nghiên cứu để làm sáng tỏ quá trình sinh tổng hợp anthocyanin trong dâu đen Goji.

Các nghiên cứu trước đây đã phân lập gen LrAN2LbAN2, mã hóa các yếu tố phiên mã MYB, từ dâu đen goji và dâu đỏ goji, tương ứng. Cây phát sinh phân loại di truyền cũng cho thấy LrAN2LbAN2 có liên quan chặt chẽ với NtAN2, mã hóa sinh tổng hợp anthocyanin trong thuốc lá. Do đó, các nhà nghiên cứu siêu biểu hiện LrAN2LbAN2 trong thuốc lá nhằm tăng nồng độ anthocyanin. Có ít anthocyanin trong lá của các dòng chuyển gen LbAN2 so với các dòng chuyển gen LrAN2, cho thấy LbAN2 có chức năng yếu hơn LrAN2.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org