TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG GIỐNG LAI VÀ CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG GIỐNG TẠI ẤN ĐỘ

"Tốc độ thay thế hạt giống ngày càng tăng trong nước và việc áp dụng giống lai và cây trồng công nghệ sinh học là động lực chính của thị trường", theo báo cáo Phân tích thị trường giông cây trồng tại Ấn Độ mới nhất. Nhìn chung, thị trường hạt giống Ấn Độ được định giá 2,21 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,4% trong năm năm tới (từ 2019 đến 2024).

Mặc những lo ngại ngày càng tăng đối với các quy định cứng nhắc của chính phủ, sự chậm trễ trong việc phê duyệt cây trồng biến đổi gen (GM), dân số tăng đều đặn và đất nông nghiệp giảm, ngành giống lai đã tăng trưởng 15% -20% trong thập kỷ qua. Nông dân Ấn Độ đã dần dần áp dụng các hạt giống lai, đặc biệt là các giống bông Bt, các giống ngô lai đơn và các loại rau lai do đặc tính kháng bệnh và sâu bệnh hại của chúng.

Nhìn vào phân khúc cây trồng của thị trường hạt giống, phân tích cho thấy rằng bông có tỷ lệ thu nhập cao nhất do áp dụng rộng rãi hạt giống bông Bt ở Ấn Độ. Trong khi đó, rau và ngô cũng chiếm một phần đáng kể với tỷ lệ thay thế hạt giống và các giống lai cao. Thị trường hạt giống Ấn Độ được phân chia theo loại cây trồng và tiếp tục được phân tách thành các phân khúc phụ - các loại cây trồng và rau.

Tham khảo thêm trên Industry Research.
Nguồn: www.isaaa.org