FDA HOA KỲ CẤP PHÉP CHO TÁO FUJI ARCTIC®

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã hoàn thành đánh giá tự nguyện về táo Fuji Arctic®, theo Okanagan Special Fruit Inc. (OSF). OSF đã nhận được thông báo hoàn tất đánh giá của FDA vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ nói rằng đây là bước cuối cùng trong quy trình pháp lý mà Táo Fuji Arctic® cần có để chính thức được trồng thương mại, cùng với táo Arctic® Golden và Arctic® Granny đã được phê duyệt trước đó vào năm 2015.

Táo Arctic® được biết đến với tính trạng chống thâm quả, là kết quả của kỹ thuật di truyền. Cụ thể, enzyme ở quả táo chịu trách nhiệm chuyển màu nâu khi bị oxy hóa đã bị bất hoạt. Điều này có nghĩa là thịt quả táo Arctic® không bị nâu khi bị dập, cắt hoặc cắn, giúp bảo vệ hương vị và giá trị dinh dưỡng của táo, đồng thời khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Táo hấp dẫn hơn ít có khả năng bị vứt đi, do đó giảm đáng kể chất thải thực phẩm.

Tham khảo thêm thông tin trên OSF's press release.

Nguồn: www.isaaa.org