LÚA CHỊU MẶN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI ẤN ĐỘ

Các nhà khoa học Ấn Độ thuộc Viện Bose, Kolkata, đã phát triển thành công giống lúa chuyển gen chống chịu mặn, trong điều kiện thí nghiệm nhà lưới, cho thấy sự tăng trưởng và năng suất bình thường như trong điều kiện không bị mặn. 
Họ đã sử dụng các gen có trong loài hoang dại rất gần loài lúa hoang Porteresia coarctata. Loài này là loài bản địa ở vùng Nam Á, là nguồn cho gen kháng mặn rất phong phú. Người ta đã phân lập gen chống chịu mặn từ loài bản địa này có tên là gen PcINO1. Gen PcINO1 mã hóa protein có hoạt tính của enzyme chống chịu mặn, tổng hợp ra inositol khi cây trồng ở môi trường mặn. Inositol là một hoạt chất giống như vitamin hoạt động như một “stress-ameliorator” (cải thiện stress) và là một cơ chế bật tắt cho chu trình truyền tín hiệu giúp cây chống chịu hạn. Bằng cách siêu biểu hiện gen PcINO1 trong giống lúa IR64 - loại hình lúa indica, người ta đã phát triển một giống mới có thể chống chịu mặn đến mức độ 200 mcmol, khoảng một nửa độ mặn của nước biển. Theo nhà khoa học chủ trì đề tài này, đây có thể minh chứng rằng kỹ thuật di truyền tác động vào chu trình biến dưỡng inositol hoạt động sẽ có thể là phương cách giúp loài người chống lại được tác động stress mặn đối với cây trồng.

Ý nghĩa khoa học của công trình này là phát triển giống cây trồng có thể sống được trong điều kiện stress mặn và khô hạn như trong phần thảo luận giúp cho cây trồng thích nghi với biến đổi khí hậu. 

Tham khảo thêm trên Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org