TỔ CHỨC OGTR ÚC CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ GM

Văn phòng Cơ quan quản lý công nghệ gen (OGTR) của Úc đã cấp giấy phép DIR 165 cho Đại học Melbourne để khảo nghiệm hạn chế lúa mì biến đổi gen (GM) có khả năng thay đổi sự hấp thu sắt, vận chuyển và khả năng sinh trưởng.
Khảo nghiệm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 12 năm 2023 tại các địa điểm ở New South Wales, Victoria và Tây Úc. Trong năm đầu tiên, khảo nghiệm sẽ được tiến hành tại tối đa hai địa điểm thử nghiệm, với diện tích kết hợp tối đa là 4 ha. Trong bốn năm còn lại, khảo nghiệm sẽ được tiến hành tại tối đa 10 địa điểm mỗi năm, với diện tích kết hợp tối đa là 20 ha mỗi năm. Đơn vị khảo nghiệm sẽ thu thập dữ liệu nghiên cứu và thực hiện các quy định trong điều kiện khảo nghiệm. Lúa mì GM được trồng trong khảo nghiệm sẽ không được sử dụng làm thực phẩm cho người hoặc thức ăn chăn nuôi.

Đánh giá và Kế hoạch quản lý rủi ro (RARMP) và giấy phép đã được hoàn thiện từ đầu vào nhận được khi tham khảo ý kiến ​​với chính phủ, chính quyền bang và cơ quan chính phủ Úc, Bộ trưởng môi trường, Ủy ban tư vấn kỹ thuật công nghệ gen và hội đồng địa phương.

RARMP bản cuối, bản tóm tắt, một bộ Câu hỏi và Trả lời về quyết định này và bản sao giấy phép, có sẵn trực tuyến từ trang DIR 165 trên trang web OGTR.
Nguồn: www.isaaa.org