KHẢO NGHIỆM NGÔ CRISPR CỦA VIB ĐƯỢC CẤP PHÉP

VIB đã được cấp giấy phép khảo nghiệm với các cây ngô có chứa các thay đổi di truyền nhỏ bằng CRISPRa. Giấy phép này cho phép VIB tiếp tục công việc bắt đầu vào năm 2017.
 
Dirk Inzé, giám đốc khoa học của Trung tâm sinh học hệ thống thực vật VIB-UGent cho biết: "Có sự đồng thuận trên toàn thế giới rằng cây trồng chỉnh sửa gen CRISPR ít nhất an toàn như các đột biến được tạo ra theo truyền thống."
 
Trong khảo nghiệm ngô, đột biến được tạo ra từ các gen liên quan đến việc sửa chữa tổn thương DNA. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng điều này sẽ làm tổn thương DNA ở những cây này do bất lợi môi trường (nhiệt độ, bức xạ tia cực tím, hạn hán) để tích lũy dễ dàng hơn. Thông qua sự thay đổi này, cây trồng có thể được sử dụng như một bộ cảm biến sinh học để báo hiệu hậu quả của bất lợi môi trường ở cấp độ DNA. Các cây trồng được khảo nghiệm không có nghĩa là sẽ được phát triển thêm và sẽ không bao giờ tham gia vào thị trường hoặc chuỗi thực phẩm.
 
Tham khảo thêm trên VIB News.
Nguồn: www.isaaa.org