CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC CHỈNH SỬA HỆ GEN LÚA MÌ ĐỂ KIỂM SOÁT CỎ DẠI

Một loài họ gần với lúa mì, cỏ dê nối (Aegilops tauschii) đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nông dân Trung Quốc. Mesosulfuron là loại thuốc diệt cỏ được áp dụng trên lá lúa mì duy nhất cung cấp khả năng kiểm soát cỏ dê nối ở Trung Quốc, nhưng sử dụng nó làm chết cây lúa mì. Các giống lúa mì không biến đổi gen chịu được thuốc diệt cỏ imidazolinone (IMI) có thể giúp giải quyết những vấn đề này, nhưng thuốc diệt cỏ IMI vẫn tồn tại trong đất và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng nhạy cảm được trồng nhiều tháng và thậm chí nhiều năm sau đó.
 
Các nhà nghiên cứu tại Viện Di truyền và Sinh học phát triển của Viện Khoa học Trung Quốc (IGDB, CAS) và Đại học Nông nghiệp Trung Quốc (CAU) đã tạo ra một số mầm lúa mì chịu thuốc diệt cỏ bằng cách chỉnh sửa cơ sở để tạo điều kiện kiểm soát cỏ dại trên cánh đồng lúa mì. Các mầm lúa mì mang đột biến kháng thuốc diệt cỏ tạo ra khả năng chịu được các loại thuốc diệt cỏ sulfonylurea-, imidazolinone- và aryloxyphenoxy propionate bằng cách chỉnh sửa gen acetolactate synthase (ALS) và acetyl-coenzyme A carboxylase.

Các đột biến ở codon ALS P174 (TaALS-P174) có khả năng chịu được nicosulfuron, một loại thuốc diệt cỏ sulfonylurea có nguy cơ tương đối thấp đối với cây trồng. Các đột biến ở cả TaALS-P174 và TaALS-G631 đều cho thấy khả năng chịu imazapic, một loại thuốc diệt cỏ IMI, với tỷ lệ gấp ba đến năm lần so với khuyến cáo. Các nhà nghiên cứu cũng thu được lúa mì chịu được quizalofop bằng cách chỉnh sửa TaACCase-A1992. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chỉnh sửa TaALS-P174 làm lúa mì có khả năng kháng thuốc diệt cỏ nicosulfuron trong môi trường nuôi cấy MS để chọn lọc.

Tham khảo thêm thông tin CAS Research News.
Nguồn: www.isaaa.org