EFSA ĐƯA RA Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ GM 6 SỰ KIỆN

Hội đồng về các sinh vật biến đổi gen (GMO Panel) của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã công bố Ý kiến ​​khoa học về sự an toàn của ngô biến đổi gen (GM) sáu sự kiện Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 và các tổ hợp độc lập với nguồn gốc của chúng. Ý kiến ​​khoa học được công bố dựa trên hồ sơ EFSA ‐ GMO ‐ DE ‐ 2011‐103 theo Quy định (EC) số 1829/2003 từ Syngenta Crop Protection AG.
Phạm vi hồ sơ EFSA ‐ GMO ‐ DE ‐ 2011‐103 là áp dụng cho thực phẩm và thức ăn, nhập khẩu và chế biến trong Liên minh châu Âu về ngô kháng thuốc diệt cỏ GM Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 và tất cả các tổ hợp độc lập với nguồn gốc của chúng. Hội đồng GMO trước đây đã đánh giá sáu sự kiện đơn lẻ và 22 sự kiện kết hợp và xác định không có quan ngại về mức độ an toàn. Không có dữ liệu mới về các sự kiện đơn lẻ hoặc 22 sự kiện kết hợp của chúng có thể dẫn đến sửa đổi các kết luận ban đầu về sự an toàn của chúng được xác định. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô sáu sự kiện là an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng với đối chứng không biến đổi gen và các giống tham chiếu không biến đổi gen được thử nghiệm.

Tham khảo thêm chi tiết trên EFSA Journal.
Nguồn: www.isaaa.org