CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NÔNG DÂN CHÂU Á TẬP TRUNG CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

Bốn mươi ba đại biểu từ 10 quốc gia châu Á gồm các nhà lãnh đạo nông dân, các nhà khoa học và giới học thuật, truyền thông, cũng như đại diện của các tổ chức chính phủ và tư nhân đã tập trung cho Chương trình Tuần trao đổi nông dân Pan-Asia lần thứ 13 được tổ chức vào ngày 1-5/4/2019 tại Manila, Philippines.

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc truyền thông công nghệ sinh học ở Philippines, các quy định an toàn sinh học của đất nước đối với cây trồng công nghệ sinh học, chương trình quản lý tính kháng côn trùng, hiện trạng công nghệ sinh học nông nghiệp ở mỗi quốc gia và đổi mới giống cây trồng. Nhóm cũng đã đến thăm một trang trại ngô Bt thương mại ở tỉnh Tarlac và đến thăm Viện nghiên cứu lúa quốc tế cũng như Nhà máy chế biến hạt giống Corteva để tìm hiểu về các dự án của họ và tận mắt nhìn thấy các cơ sở nghiên cứu.

Chương trình trao đổi được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007, được tổ chức bởi CropLife Châu Á, CropLife Philippines và Liên minh Công nghệ sinh học của Philippines. Nó nhằm mục đích phục vụ như một nền tảng để chia sẻ kiến ​​thức và trao đổi về công nghệ sinh học nông nghiệp nơi các đại biểu tìm hiểu cách cây trồng công nghệ sinh học trải qua một quy trình quản lý nghiêm ngặt, dựa trên cơ sở khoa học để đảm bảo an toàn cho con người, động vật và môi trường, cách chúng được quản lý ở cấp độ trang trại, và làm thế nào mang lại lợi ích cho nông dân và cộng đồng của họ.

Tham khảo thêm chi tiết trên SEARCA BIC website.
Nguồn: www.isaaa.org