NĂNG SUẤT NGÔ BẤT NGỜ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GEN 'MOONLIGHTING'

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (CSHL) đã xác định mối quan hệ giữa năng suất cây ngô và hoạt động di truyền cụ thể liên quan đến một trong những con đường trao đổi chất của cây.
Bắp ngô thường không phân nhánh và tạo thành một lõi ngô thẳng. Tuy nhiên, các đột biến ngô không có gen RAMOSA3 cho kết quả với đôi bắp phân nhánh hầm hố. Giáo sư David Jackson và nhóm của ông tại CSHL đã kết nối gen RAMOSA3 với sự phân nhánh, có thể ảnh hưởng đến năng suất ngô. Khi một cây ngô có quá nhiều nhánh, nó sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tạo ra những nhánh đó và ít hướng tới việc tạo hạt. Nhiều nhánh thường có nghĩa là năng suất thấp hơn.

Giáo sư Jackson và nhóm của ông ban đầu đưa ra giả thuyết rằng enzyme mà RAMOSA3 mã hóa, được gọi là TPP, và một loại đường phốt phát gọi là T6P mà TPP hoạt động, có khả năng chịu trách nhiệm cho sự phân nhánh của bắp. Trong một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, họ phát hiện ra rằng một gen liên quan, TPP4, cũng giúp kiểm soát sự phân nhánh, nhưng tác dụng của gen đó không liên quan đến hoạt động enzyme của nó. Để theo dõi điều này, họ chỉ bất hoạt enzyme liên quan đến RAMOSA3, chứ không phải gen và có đôi tai trông giống ngô bình thường. Điều này chỉ ra rằng mặc dù RAMOSA3 kiểm soát hoạt động của enzyme, hoạt động của enzyme không chịu trách nhiệm phân nhánh. Do đó, gen có thể là "moonlighting" với một hoạt động ẩn, Jackson giải thích.

Tham khảo thêm trên CSHL news article.
Nguồn: www.isaaa.org